Μετατροπή PDF σε κλίμακα του γκρι

Μετατρέπει έγχρωμα έγγραφα PDF σε έγγραφα PDF σε κλίμακα του γκρι δωρεάν

PDF σε κλίμακα του γκρι

Η δημιουργία μιας έκδοσης σε κλίμακα του γκρι (ασπρόμαυρη) ενός PDF μπορεί να μειώσει το μέγεθος του αρχείου και να το κάνει πιο κατάλληλο για εκτύπωση. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετατρέψετε ένα PDF σε κλίμακα του γκρι:

Adobe Acrobat Pro: Με το Adobe Acrobat Pro, μπορείτε να μετατρέψετε έγχρωμα αρχεία PDF σε κλίμακα του γκρι: Ανοίξτε το PDF στο Adobe Acrobat Pro. Μεταβείτε στα εργαλεία 'Print Production'. Εάν δεν είναι ορατό, μπορείτε να το βρείτε με κάνοντας κλικ στην καρτέλα 'Εργαλεία'. Κάντε κλικ στην 'Προδρομική πτήση'. Στο Preflight, αναζητήστε 'Μετατροπή σε κλίμακα του γκρι' κάτω από τις επιλογές 'Επιδιορθώσεις PDF'. Επιλέξτε την επιδιόρθωση και κάντε κλικ στην επιλογή 'Ανάλυση και διόρθωση'. Αποθηκεύστε το νέο PDF σε κλίμακα του γκρι.

Χρήση εκτυπωτή PDF: Και στα Windows και στο macOS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν εκτυπωτή PDF και το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης του συστήματος για να εκτυπώσετε ένα PDF σε αρχείο σε κλίμακα του γκρι: Ανοίξτε το PDF σε ένα πρόγραμμα προβολής όπως το Adobe Reader. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης (συνήθως Αρχείο > Εκτύπωση ή CTRL/CMD + P). Επιλέξτε «Microsoft Print to PDF» στα Windows ή «Αποθήκευση ως PDF» σε Mac. Στα Windows, κάντε κλικ στις «Προτιμήσεις» ή «Ιδιότητες» και αναζητήστε μια επιλογή για εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι. Σε Mac, κάτω αριστερά στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης, κάντε κλικ στο «PDF» και μετά στο «Άνοιγμα PDF σε προεπισκόπηση». Στην εφαρμογή Προεπισκόπηση σε Mac, κάντε κλικ στο «Αρχείο» > «Εξαγωγή» και, στη συνέχεια, επιλέξτε 'Ασπρόμαυρο' από το αναπτυσσόμενο μενού Φίλτρο Quartz. Αποθηκεύστε το PDF από την εφαρμογή Προεπισκόπηση.

TOOLS