Συμπίεση PDF

Μειώστε το μέγεθος του αρχείου διατηρώντας τη μέγιστη ποιότητα PDF.

Συμπίεση PDF

Η συμπίεση ενός PDF μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει διαφορετικά εργαλεία και μεθόδους. Ακολουθούν μερικοί συνήθεις τρόποι συμπίεσης ενός PDF: Ηλεκτρονικά εργαλεία συμπίεσης PDF Τα διαδικτυακά εργαλεία μπορεί να είναι ο απλούστερος τρόπος συμπίεσης αρχείων PDF. Ιστότοποι όπως το Smallpdf, το ILovePDF ή το διαδικτυακό εργαλείο συμπίεσης PDF της Adobe προσφέρουν εύχρηστες διεπαφές: Μεταβείτε στον ιστότοπο του εργαλείου συμπίεσης PDF. Ανεβάστε το αρχείο PDF. Επιλέξτε το επίπεδο συμπίεσης ή τις επιλογές εάν είναι διαθέσιμες. Συμπιέστε το αρχείο. Κατεβάστε το συμπιεσμένο PDF πίσω στον υπολογιστή σας.

Adobe Acrobat Εάν έχετε Adobe Acrobat Pro, μπορείτε να συμπιέσετε αρχεία PDF ως εξής: Ανοίξτε το PDF στο Adobe Acrobat Pro. Μεταβείτε στο Αρχείο > Αποθήκευση ως άλλο > PDF μειωμένου μεγέθους ή Βελτιστοποιημένο PDF (η επιλογή μπορεί να διαφέρει ανάλογα στην έκδοση του Acrobat που διαθέτετε). Επιλέξτε τη συμβατότητα έκδοσης και τις ρυθμίσεις συμπίεσης. Αποθηκεύστε το νέο, συμπιεσμένο PDF.

Προεπισκόπηση σε macOS Σε Mac, η εφαρμογή Προεπισκόπηση μπορεί να μειώσει το μέγεθος αρχείου: Ανοίξτε το PDF με Προεπισκόπηση. Μεταβείτε στο Αρχείο > Εξαγωγή. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού 'Φίλτρο Quartz' και επιλέξτε 'Μείωση μεγέθους αρχείου'. Αποθηκεύστε το νέο PDF.

TOOLS