Vilkår og betingelser

Version 1.0

PDFfile-webstedet placeret på https://www.pdffile.org er et ophavsretligt beskyttet værk, der tilhører PDFfile. Visse funktioner på webstedet kan være underlagt yderligere retningslinjer, vilkår eller regler, som vil blive offentliggjort på Webstedet i forbindelse med sådanne funktioner. Alle sådanne yderligere vilkår, retningslinjer og regler er inkorporeret ved henvisning i disse vilkår. Disse vilkår for brug beskriver de juridisk bindende vilkår og betingelser, der fører tilsyn med din brug af webstedet. VED AT LOGGE IND PÅ WEBSTEDET, ER DU OVERHOLDER DISSE VILKÅR, og du erklærer, at du har autoriteten og kapaciteten til at indgå i disse Vilkår. DU BØR VÆRE MINDST 18 ÅR FOR AT FÅ ADGANG TIL WEBSTEDET. HVIS DU ER UENIG I HELE BESTEMMELSERNE I DISSE VILKÅR, MÅ IKKE LOG IND PÅ OG/ELLER BRUG WEBSTEDET. Disse vilkår kræver brug af voldgiftssektion 10.2 på individuel basis for at løse tvister og også begrænse de retsmidler, der er tilgængelige for dig i tilfælde af en tvist.

Adgang til webstedet

I henhold til disse vilkår. Virksomheden giver dig en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig, begrænset licens til at få adgang til webstedet udelukkende til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Visse begrænsninger. Rettighederne, der er godkendt til dig i disse vilkår er underlagt følgende begrænsninger: (a) du må ikke sælge, leje, lease, overdrage, tildele, distribuere, hoste eller på anden måde udnytte webstedet kommercielt; (b) du må ikke ændre, lave afledte værker af, adskille, vende tilbage kompiler eller reverse engineer nogen del af webstedet; (c) du må ikke få adgang til webstedet for at bygge et lignende eller konkurrencedygtigt websted; og (d) undtagen som udtrykkeligt angivet heri, må ingen del af webstedet kopieres, gengives, distribueret, genudgivet, downloadet, vist, udsendt eller transmitteret i enhver form eller på nogen måde, medmindre andet er angivet, skal enhver fremtidig udgivelse, opdatering eller anden tilføjelse til funktionaliteten af webstedet være underlagt disse vilkår. Alle copyright- og andre ejendomsretlige meddelelser på webstedet skal bibeholdes på alle kopier deraf. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller standse webstedet med eller uden varsel til dig. Du godkendte, at virksomheden ikke vil blive holdt ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, afbrydelse eller opsigelse af webstedet eller nogen del. Ingen support eller vedligeholdelse. Du accepterer, at virksomheden ikke har nogen forpligtelse til at give dig nogen form for support i forbindelse med webstedet. Med undtagelse af brugerindhold, som du måtte levere, er du opmærksom på, at alle de intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsrettigheder, patenter, varemærker og forretningshemmeligheder, på webstedet og dets indhold ejes af firmaet eller firmaets leverandører. Bemærk, at disse vilkår og adgang til webstedet ikke giver dig nogen rettigheder, titel eller interesse i eller til nogen intellektuel ejendomsret, bortset fra de begrænsede adgangsrettigheder, der er udtrykt i afsnit 2.1. Virksomheden og dets leverandører forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er givet i disse vilkår.

Tredjeparts links og annoncer; andre brugere

Tredjepartslinks og -annoncer. Webstedet kan indeholde links til tredjepartswebsteder og -tjenester og/eller vise annoncer for tredjeparter. Sådanne tredjepartslinks og -annoncer er ikke under virksomhedens kontrol, og Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen tredjepartslinks og -annoncer. Virksomheden giver kun adgang til disse tredjepartslinks og -annoncer som en bekvemmelighed for dig og gennemgår, godkender, overvåger, støtter, garanterer eller fremsætter ingen erklæringer med respekt for tredjepartslinks og -annoncer. Du bruger alle tredjepartslinks og -annoncer på egen risiko og bør udvise en passende grad af forsigtighed og skøn ved at gøre det. Når du klikker på nogen af tredjepartslinks og -annoncer , gælder den gældende tredjeparts vilkår og politikker, herunder tredjepartens privatlivs- og dataindsamlingspraksis. Andre brugere. Hver webstedsbruger er eneansvarlig for enhver og alt sit eget brugerindhold. Fordi vi ikke kontrollerer brugerindhold, anerkender du og accepterer, at vi ikke er ansvarlige for brugerindhold, uanset om det er leveret af dig eller andre. Du accepterer, at virksomheden ikke er ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne interaktioner. Hvis der er en tvist mellem dig og en bruger af webstedet, er vi ikke forpligtet til at blive involveret. Du frigiver og afskediger hermed virksomheden og vores embedsmænd, medarbejdere, agenter, efterfølgere og overdragere fra, og giver herved afkald på og opgiver, hver eneste tidligere, nuværende og fremtidige tvist, krav, kontrovers, krav, ret, forpligtelse, ansvar, handling og årsag til handling af enhver art og karakter, som er opstået eller opstår direkte eller indirekte fra, eller som direkte eller indirekte vedrører webstedet. Hvis du er bosiddende i Californien, giver du herved afkald på Californiens civile kodeks sektion 1542 i forbindelse med ovenstående, som siger: 'en generel frigivelse omfatter ikke krav, som kreditor ikke ved eller har mistanke om at eksisterer til hans eller hendes fordel ved tidspunktet for fuldbyrdelsen af frigivelsen, hvilket, hvis det er kendt af ham eller hende, må have haft væsentlig indflydelse på hans eller hendes forlig med skyldneren.' Cookies og web-beacons. Som enhver anden hjemmeside bruger PDFfile 'cookies'. Disse cookies bruges til at gemme oplysninger, herunder besøgendes præferencer, og de sider på webstedet, som den besøgende har besøgt eller besøgt. Oplysningerne bruges til at optimere brugernes oplevelse ved at tilpasse vores websideindhold baseret på besøgendes browsertype og/eller anden information. Google DoubleClick DART Cookie. Google er en af en tredjepartsleverandør på vores websted. Den bruger også cookies, kendt som DART-cookies, til at vise annoncer til vores webstedsbesøgende baseret på deres besøg på www.website.com og andre websteder på internettet. Besøgende kan dog vælge at afvise brugen af DART-cookies ved at besøge Googles annonce- og indholdsnetværks privatlivspolitik på følgende URL – https://policies.google.com/technologies/ads Vores annonceringspartnere. Nogle af annoncørerne på vores websted kan bruge cookies og web-beacons. Vores annonceringspartnere er anført nedenfor. Hver af vores annonceringspartnere har deres egen privatlivspolitik for deres politikker om brugerdata. For lettere adgang hyperlinkede vi til deres privatlivspolitikker nedenfor. Google https://policies.google.com/technologies/ads

Ansvarsfraskrivelser

Webstedet stilles til rådighed på et 'som det er' og 'som tilgængeligt'-basis, og virksomheden og vores leverandører fraskriver sig udtrykkeligt enhver og alle garantier og betingelser af enhver art, hvad enten det er udtrykkeligt, underforstået eller lovbestemt, inklusive alle garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel, stille nydelse, nøjagtighed eller ikke-krænkelse. Vi og vores leverandører garanterer ikke, at siden vil opfylde dine krav, vil være tilgængelig på en uafbrudt, rettidig, sikker, eller fejlfri basis, eller vil være nøjagtig, pålidelig, fri for virus eller anden skadelig kode, fuldstændig, lovlig eller sikker. Hvis gældende lovgivning kræver nogen garantier med hensyn til webstedet, er alle sådanne garantier begrænset i varighed til 90 ( 90) dage fra datoen for første brug. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier, så ovenstående udelukkelse gælder muligvis ikke for dig. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger på, hvor længe en underforstået garanti varer, så ovenstående begrænsning kan evt. gælder ikke for dig.

Ansvarsbegrænsning

  • I det maksimale omfang tilladt af loven, skal virksomheden eller vores leverandører under ingen omstændigheder være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for tabt fortjeneste, tabte data, omkostninger til indkøb af erstatningsprodukter eller indirekte, følgevirkninger , eksemplariske, tilfældige, særlige eller strafbare skader, der hidrører fra eller relaterer til disse vilkår eller din brug af, eller manglende evne til at bruge webstedet, selvom virksomheden er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Adgang til og brug af webstedet er på din eget skøn og risiko, og du er eneansvarlig for enhver skade på din enhed eller computersystem eller tab af data som følge deraf.
  • I det maksimale omfang tilladt af loven, uanset det modsatte indeholdt heri, vil vores ansvar over for dig for enhver skade, der opstår fra eller relateret til denne aftale, til enhver tid være begrænset til et maksimum på halvtreds amerikanske dollars ( 50 USD). Eksistensen af mere end ét krav vil ikke forstørre denne grænse. Du accepterer, at vores leverandører ikke har noget ansvar af nogen art som følge af eller relateret til denne aftale.
  • Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af ansvar for hændelige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig.